همایش استان اردبیل پیشتاز کنکور
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها
همایش شروع شده است!

موفقیت حاصلِ تلاش کافی در مسیر درست است!

در این همایش با مسیر درست آشنا خواهی شد!

برای امتحانات نمیسال دوم چگونه مطالعه کنیم؟

یازدهمی‌ها کنکور را از کجا و چگونه شروع کنند؟

ثبت نام همایش

ظرفیت همایش محدود است هر چه سریع‌تر ثبت نام کنید.

با این شماره، باهات ارتباط می‌گیریم، لطفا با دقت وارد کن!
توجه فرمایید با توجه به محدودیت ظرفیت همایش و همچنین تهیه پذیرایی و ... در صورت ثبت نام و عدم حضور، حق دیگران ضایع خواهد شد.
توجه فرمایید با توجه به محدودیت ظرفیت همایش و همچنین تهیه پذیرایی و ... در صورت ثبت نام و عدم حضور، حق دیگران ضایع خواهد شد.
ارائه دهندگان

محل همایش:

کانون فرهنگی آموزشی عصمت

آدرس : میدان باکری – خیابان خیرین مدرسه ساز – روبه‌روی بیمارستان آرتا شفا بخش -کانون فرهنگی آموزشی عصمت

بخشی از کلیپ های مشاوره استاد حسین اثباتی